Arendusprojektid

PRIA/Leader 2017 “Sündmuste korraldamisele hoo andmine”, projekti maksumus 11038,65€

PRIA/Leader 2016-2018 “Mooste mõisa elu-, puhke- ja külastuskeskkonna parandamine viidasüsteemi  uuendamise kaudu“, projekti maksumus 18 500€

PRIA/Leader 2018 „Valgustehnika soetamine Mooste Folgikotta“, projekti maksumus 7380€

PRIA/Leader 2018-2019 „Mooste Folgikoja parkla ja sõidutee rajamine elu-, puhke- ja külastuskeskkonna parandamiseks“, projekti maksumus 62 280€

PRIA/LEADER 2019 "Mooste Folgikoja esinejate parkla rajamine", projekti maksumus 23 467,20€.

PRIA/LEADER 2019 "Konverentsitehnika soetamine Mooste Folgikotta valguskaabli paigaldus", projekti maksumus 15 455€
Projekti eesmärgiks on arendada Mooste Folgikoja konverentsikeskust vastavaks tänapäevastele infotehnoloogilistele nõuetele, tänu millele saab kasvatada konverentsikliendi osakaalu ja olla konkurentsivõimeline teiste maakondade ning Tartu konverentsikeskustega.

PRIA/LEADER 2022 "Sepikoja taaselustamine", projekti maksumus 26 965€.
Mooste mõisa sepikoda on muinsuskaitsealune hoone, mis esindab 20. sajandi algusaastate tellisarhitektuuri. COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamise meetme abiga vahetasime sepikoja katuse, muutes hoone taas kasutuskõlblikuks rendipinnaks.

PRIA/LEADER 2022 "Linakoja lääneseina soojustamine", projekti maksumus 9595€.
Projektiga soojustasime Linakoja esimesel korrusel asuvate kohvikuruumide välisseinad termokrohviga, et tõsta ruumide soojuspidavust ning pakkuda rentnikele sobilikemaid tingimusi külastajate teenindamiseks.

PRIA/LEADER 2022 "Sovietiaegne silotorn Mooste mõisaansambli vääriliseks", projekti maksumus 36 115€.
Projekti esmärgiks on konserveerida silotorni müürid vältimaks nende ohtlikuks muutumist ning kujundada ja sisustada torn osaks majandushoovi välialast.

PRIA/LEADER 2023 "Mooste mõisa Folgikoja ja Linakoja inventari täiendamine teenuste lisandväärtuse tõstmiseks", projekti maksumus 16 574,51€.
Projekti eesmärgiks on täiendada Folgikoja senist inventarivalikut ning Linakoja väljarenditavaid ruume, et laiendada Mooste mõisa pakutavate teenuste paindlikkust ning tõsta nende kvaliteeti.

PRIA/LEADER 2024 "Mooste mõisa aida katusekorruse renoveerimine", projekti maksumus 39 215€.
Projekti eesmärgiks on renoveerida aida vahelagi, et muuta katusekorrus kasutatavaks pinnaks ja populariseerida mõisa atmosfääri sobivaid tegevusi - katusegaleriid saab kasutada siseviburajana.